Publicatielijst

Publish or perish


Mijn volledige (academische) publicatielijst:

 • Boeken
 1. Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries, 1550-1670. Hilversum: Verloren Publishers, 2015.
 1. De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
 1. (in voorbereiding:) A Pilgrimage of the Mind. Thomas van der Noot (c. 1475- c. 1525), Vernacular Knowledge, and the Enlightenment of the Human in the Early Modern Netherlands. Due to be completed Spring 2017)
 •  Vertalingen
 1. Coornhert, Dirck Volckertsz., Coornhert in het klein. Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid (Amsterdam Golden Age Series),  ingeleid en vertaald (uit Oud-Nederlands) door Ruben Buys. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
 2. Israel, Jonathan, De Verlichting onder vuur [or. Enlightenment Contested]. Franeker: Van Wijnen, 2010, vertaald door Ruben Buys, Henri Krop et al.
 • Artikelen
 1. He is ruler over all. Man and ‘His’ Universe at the 1539 Ghent Refreynen Contest’, in Renaissance Studies (forthcoming). peer reviewed | A ranking
 2. Without thy self, O man, thou hast no means to look for, by which thou maist know God: Pieter Balling, the Radical Enlightenment, and the Legacy of Dirck Volckertsz Coornhert’, in Church History and Religious Culture 93 (2013), No. 3, pp. 363-383. peer reviewed
 3. ‘In de ban van de ‘Duytsche Theologus’. Spiritualisme en Coornherts ‘redelijke’ ethiek’, in J. Gruppelaar and J. Pieters (eds.), Un certain Holandois: Coornhert en de vragen van zijn tijd, Hilversum: Verloren 2014, pp. 35-54. peer reviewed
 4. Socrates in Convivio Platonis schrijft. Platoonse motieven in het zinnespel van de Diestse kamer De Christusooghen op het Antwerpse Landjuweel’, in Jeroen Vandommele and Ruud Ryckaert (eds.), Menich constich gheest. Het Antwerpse landjuweel van 1561 anders bekeken (Jaarboek De Fonteine lxi-lxii), Gent 2014, pp. 43-59. peer reviewed
 5. ‘Sparks of Reason: Dirck Volckertsz Coornhert’s Rationalistic View on Man and Morals’, in Dutch Crossing 36 (2012), No. 1, p. 19-34. peer reviewed | A ranking
 6. ‘Between Actor and Spectator. Arnout Geulincx and the Stoics’, in British Journal for the History of Philosophy 18 (2010), No. 5, pp. 741-761. peer reviewed | A ranking
 7. Hola alle Heydenen en zijn gheen godtloosen gheweest noch onsaligh. Coornhert en het redelijke alternatief’, in J. Gruppelaar (ed.), D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, pp. 13-33. peer reviewed
 8. ‘‘‘Low” Culture, Laymen, and What We Can Learn from History’, in Philosophy & (Popular) Culture: Proceedings of the Fifth Annual Philosophy Student Conference at the University of New Mexico, 2007, pp. 7-20.
 9. te doene tghene datmen verstaet. Lekenwijsheid, stadse Stoa en vrijzinnig christendom tussen Reformatie en Opstand’, in Queeste 12 (2005), no. 1, pp. 18-46. peer reviewed | A ranking
 10. ‘Altaar voor een onbekende God. Het megalomane denken van Abraham van Stolk Czn.’, in Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 14 (2003 [= 2005]), pp. 157-178. peer reviewed
 11. Scriptura humana loquitur. Spinoza en het beginsel van de goddelijke accommodatie’, in Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 13 (2002 [= 2005]), pp. 165-184. peer reviewed
 • Bijdragen

Popkin, Richard H. et al., ‘The Sabbatian Movement in Turkey (1703-1708) and Reverberations in Northern Europe’, in The Jewish Quarterly Review 94 (2004), no. 2, pp. 300-317, see n. 8.